25.05.2012

Rozhodnutí o umístění stavby ( stavební povolení ) "Medlov - kanalizace a ČOV.