21.03.2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby Medlov, obnova NN a VO.