Rozhodnutí hejtmana JHK.

18. 7. 2017

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru.