12.06.2012

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.