Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KÚ dle § 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.

31. 8. 2021

Seznam vlastníků