Státní pozemkový fond.

28. 5. 2013

Oznámení o zamýšleném převodu.