Státní pozemkový Úřad.

13. 4. 2021

Oznámení o zamýšleném převodu.