22.03.2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška).