15.09.2018

Uzavírka silnice po havárii vodovodu na křižovatce k Medlovu

MěÚ  Ivančice, odbor správních činností  - silniční hospodářství  stanovuje od 17.9.2018 do 12.10.2018 přechodnou úpravu pozemní komunikace po havárii vodovodu – křižovatka na Medlov. Silnice III/39521 bude úplně uzavřena v úseku  od křižovatky po dům č.p. 63. Autobusům v rámci dopravy  IDS JMK bude průjezd uzavřeným úsekem povolen.