29.12.2011

"Protipovodňová opatření v k.ú. Medlov"