19.06.2012

Oznámení o zahájení stavebního řízení.