Veřejná vyhláška.

24. 8. 2012

Kabelová přípojka NN pro zemědělský areál.