07.05.2013

Rozhodnutí o umístění stavby ( stavební povolení )