24.09.2013

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého ( Phalacrocorax carbo sinensis )