11.02.2015

Oznámení o výběrovém řízení čís. B/9/2015 a jeho pdmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí k katastrálním území Medlov.