25.02.2015

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na akcí "Medlov - kanalizace a ČOV"