Veřejná vyhláška

25. 2. 2015

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na akcí "Medlov - kanalizace a ČOV"