14.04.2015

Opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Brno Tuřany.

Grafické přílohy.