27.04.2016

Porovnání všech položek výpočtu cený pro vodné a stočné, dle cenových předpisů pro vodné a stočné.