08.03.2017

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42510, III/39521, III/39523 v rámci uzavírky objížďky obce Medlov v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV - stoka A2, A3, B, C.

Mapka