26.07.2017

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42510, III/39521, III/39523 v rámci uzavírky objížďky obce Medlov v souvislosti s opravou komunikace.