04.10.2017

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a přilehlých místních komunikací, z důvodu opravy komunikace u opěrné zdi.