27.08.2018

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy a místních komunikacích v městysi Medlov v souvislosti s rekonstrukcí místních komunikací.