22.04.2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti.