Veřejná vyhláška.

1. 3. 2022

Návrh změny evropsky významné lokality
"Doplnění předmětu ochrany"
EVL Meandry Jihlavy