Veřejná vyhláška.

1. 7. 2022

Změna č. 1 územního plánu Medlov.