Veřejná vyhláška.

3. 4. 2023

Rozhodnutí - Povolení k nakládání s povrchovými vodami.
"Revitalizace vodního toku Jezero, k.ú. Medlov"