Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.

10. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 343/2020