Volba prezidenta České republiky.

14. 11. 2022

Stanovení minimálního poštu členů okrskové volební komise.