Volba prezidenta České republiky.

3. 12. 2022

Jmenování zapisovatele OVK.