11.08.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise.