21.08.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.