14.08.2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.