08.08.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.