Volby do Zastupitelstev krajů.

26. 8. 2016

Jmenování zapisovatelky volební komise č. 1 v Medlově.