Volby do Zastupitelstev obcí.

13. 8. 2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.