13.11.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.