21.12.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/11 měsytse Medlov.