13.09.2017

Družstvo DRUMAPO, Němčičky 94, PSČ 664 66

zapsané u KOS v Brně, oddíl Dr.vložka 2285

 

Věc: sdělení o výplatě nájemného

 

     Oznamujeme Vám, že naše družstvo bude vyplácet nájemné za pronajaté pozemky dle uzavřených nájemních smluv dne :

 

20.září 2017 v době od 9,00 hod do 14,00 hod. v kanceláři družstva v  Bratčicích, nebo

20.září 2017 v době od 15,00 hod do 16,30 hod. v zasedací místnosti Městýse Medlov

 

     Pokud máte zájem zaslat nájemné na Váš účet, sdělte nám tuto skutečnost s uvedením bankovního spojení. Nebude-li nájemné vyzvednuto do 31.10.2017, bude Vám zasláno poštovní poukázkou ( po odečtení poštovného). Výplata nájemného bude uskutečněna po předložení platného dokladu totožnosti. Pověříte-li převzetím nájemného jinou osobu, nájemné bude vyplaceno pouze na základě předložení řádné plné moci.

 

V případě nejasností, nebo zajištění jiného výplatního termínu, je možné se telefonicky dohodnout s paní Marií Gregerovou, tel: 608408353.

 

V Němčičkách dne 13.9.2017