Vystavení návrhu.

10. 5. 2019

Oznámení o konzultování návrhu územní studie.

- Územní studie Lokality "Z2, Z3 - Němčické sady" k.ú. Medlov.