10.05.2019

Oznámení o konzultování návrhu územní studie.

- Územní studie Lokality "Z2, Z3 - Němčické sady" k.ú. Medlov.