29.04.2015

Celkové vyučtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.