Výzva.

25. 11. 2019

Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavebních prací na akci:

"Zázemí sportovců v Medlově"