Záměr městyse.

18. 10. 2013

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku.