22.07.2013

Záměr Městyse Medlov pronajmout část pozemku.