27.03.2015

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 6485 v k.ú.Medlov