27.03.2015

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku parc.č. 382 o výměře 370m2.