08.04.2015

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku par. č 382 v k. ú. Medlov.