28.04.2015

Záměr Městyse Medlov pronajmout část nebytových prostor.