Záměr městyse.

26. 5. 2015

Záměr městyse Medlov prodat tyto pozemky.

par.č. 6482 v k.ú. Medlov

par.č. 6488 v k.ú. Medlov