Záměr Městyse Medlov.

13. 6. 2017

Zveřejnění záměru práva stavby.