Záměr Městyse Medlov.

19. 7. 2017

Zveřejnění záměru práva stavby.